Installere MongoDB på en Ubuntu-server

Installere Mongo og Mongod

MongoDB er en dokumentbasert, såkalt nosql-database. Det vil si at data ikke lagres i tabeller og rader som i en relasjonell database, som f.eks. MySql, men i objekter, i MongoDBs tilfelle som bson-ojekter (bson = binær json). Dette gjør databasen spesielt egnet til objektorienterte programmeringsspråk, hvor man slipper å gå veien om en såkalt ORM (Object Relational Mapper). ORMs er kjent for å skalere dårlig, og MongoDB brukes spesielt innenfor det som kalles Big Data, bl.a. til å analysere loggfiler fra webservere.Mongo er navnet på klient-programmet, som er et kraftig javascript-skall som også brukes til administrative oppgaver.

Mongod er navnet på databaseserver-programmet (som kjøres som en daemon)

Både klient og server installeres med denne kommandoen:

$ sudo apt-get install mongodb

Når installasjonen er fullført, kan man starte klient-programmet med denne kommandoen:

$ mongo

Skallet kobler seg automatisk til en database ved navn test.

Konfigurere MongoDB

Konfigureringsfilen til MongoDB ligger her:

/etc/mongodb.conf

MongoDB konfigureres i denne filen og i MongoDBs kontroll-skript, som ligger her:

/etc/init.d/mongodb

MongoDB lagrer data i denne mappen:

/var/lib/mongodb

og loggfiler lagres i denne mappen:

/var/log/mongodb

Mongod kjøres av brukeren: mongodb

Starte og stoppe MongoDB

mongod startes med følgende kommando:

$ sudo service mongodb start

Du kan verifisere at mongod har startet ved å sjekke innholdet i denne loggfilen:

/var/log/mongodb/mongodb.log.

mongod stoppes med denne kommandoen:

$ sudo service mongodb stop

og restartes med denne kommandoen:

$ sudo service mongodb restart

Dokumentasjon

Dokumentasjon for bruk av mongo og mongod finnes her:

http://docs.mongodb.org/manual/


Skriv en kommentar