Installere pymongo – MongoDB-driver for Python

På en maskin som kjører Ubuntu, kan pymongo enkelt installeres via apt, f.eks. slik:

$ sudo apt-get install python-pymongo*

(* angir at alle pymongo-relaterte pakker installleres)

Følgende NYE pakker vil bli installert:
python-bson
python-bson-ext
python-gridfs
python-pymongo
python-pymongo-doc
python-pymongo-ext

 


Skriv en kommentar