Et norsk nettsted for MongoDB-brukere?

Er det behov for et norsk nettsted for MongoDB-brukere?  Jeg mener ja, absolutt – ikke fordi vi ikke skjønner engelsk, men fordi det skaper grunnlaget for et samlingssted, et nettverks-knutepunkt, og tydeliggjør tilstedeværelsen av denne utmerkede databasen i vårt kjære hjemland.

Alt ligger til rette for at 2013 blir et ekspansivt, for ikke å si eksplosivt år for MongoDB, og det er spennende å være en del av denne trenden!

Skriv en kommentar