Enkel tilkobling til MongoDB med php

Her er et enkelt php-skript som kobler seg til en Mongo-database og setter inn et par dokumenter i en samling og lister dem opp etterpå:

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set(‘display_errors’, ‘1’);

header(«Content-type: text/plain»);

$connection = new Mongo();
$db = $connection->mydb;

$collection = $db->mycollection;
$myobj = array(«first_name» => «John», «last_name» => «Doe», «age» => 30);
$myobj2 = array(«first_name» => «Jane», «last_name» => «Doe», «age» => 27);
$collection->insert($myobj);
$collection->insert($myobj2);

$cursor = $collection->find();
foreach($cursor as $result)
{
echo «Name: » . $result[«last_name»] . «, » . $result[«first_name»] . «\n»;
echo «Age: » . $result[«age»] . «\n\n»;
}

//$db->drop();
$connection->close();
?>

Skriv en kommentar